به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: تیم تیراندازی شرکت ملی حفاری ایران با درخشش در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان بالای ۲۶ سال وزارت نفت که از نهم تا دوازدهم آذر ماه سال جاری به میزبانی محمود آباد برگزار شده بود، توانست جایگاه سوم را از آن خود نماید. تیم تیراندازی ملی حفاری ایران در رشته تفنگ مریم خوش نظر، منور میزری عالی و طوبی رفیعی همچنین در رشته تپانچه مریم هرمزی، هدی مزرعه و فهیمه عباسی را در اختیار داشت. در این دور از مسابقات و در بخش انفرادی مریم خوش نظر و منور میزری عالی در رشته تفنگ توانستند به ترتیب جایگاه اول و دوم را بدست آوردند. شایان ذکر است که هدی مزرعه و مریم شکارچی مربیگری و سرپرستی تیم ملی حفاری ایران را به عهده داشتند.