به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان : هفتمین جلسه شورای فنی با حضور اعضاي شورا روز گذشته با حضور سیدمحمد پولادگر رییس فدراسیون تکواندو، محمدرضا زوار دبیر شورای فنی فدراسیون، زهرا سروی، آرش فرهادیان، سید نعمت خلیفه، فریبرز عسکری، مهدی بی باک، علیرضا نصرآزادانی، مرتضی سلطانی، پیام خانلرخانی، وحید عبدالهی، یوسف کرمی، رحیم صالحی، فیض اله نفجم، احمد اخلاقی، مهرداد رکنی، ندا زارع و فاطمه اسدپور در سالن جلسات فدراسیون تکواندو برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه آیین نامه پیشنهادی شورای فنی و همچنین گزینه های مد نظر این شورا برای هدایت تیم ملی تکواندو نوجوانان در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۸ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سید مهرداد رکنی رئیس سازمان لیگ هیات تکواندو استان خوزستان و عضو تیم ملی اسبق کشورمان در این جلسه

سید مهرداد رکنی رئیس سازمان لیگ هیات تکواندو استان خوزستان و عضو تیم ملی اسبق کشورمان در این جلسه


سید مهرداد رکنی رئیس سازمان لیگ هیات تکواندو استان خوزستان و عضو تیم ملی اسبق کشورمان در این جلسه

سید مهرداد رکنی رئیس سازمان لیگ هیات تکواندو استان خوزستان و عضو تیم ملی اسبق کشورمان در این جلسه