به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان : تیم بزرگسالان هندبال شوشتر دسته یک کشور
در روز جمعه ۱۰آذر ماه ساعت ۴ عصر سالن رسالت برگزار می شود .
شوشتر – ماهشهر