به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان : هفدهمین دوره لیگ برتر تنیس باشگاه های استان خوزستان (جام ولایت)
به میزبانی شهرستان اهواز برگزار می شود.

زمان: ۹۶/۸/۳۰ لغایت :۹۶/۹/۳

مکان : اهواز زمین های باشگاه فرهنگی ورزشی مناطق نفت خیز جنوب واقع در کوی فدائیان اسلام (نیوساید)