حسن روشن با علی سامره دچار چالش شده است.

«من به حرف های {…} این فرد کاری ندارم. همه ایران حسن روشن را می شناسند . همه می دانند من آدمی هستم که تمام قد جلوی فساد می ایستم. از تنها جیزی که نمی گذرم فساد است. او خودش می داند چه کارهایی انجام داده است و تا خرخره در {…} فرو رفته است .»

روشن از عادل فردوسی پورهم ناراحت و شاکی است،او در باره این ناراحتی توضیح می دهد:« من عادل فردوسی پور را آدمی سالم و به دور از روابط پشت پرده می دانستم وهمیشه در مصاحبه هایم از او تعریف و تمجید می کردم اما برای من یک سوال بزرگ است و نمی‌دانم او چرا با سامره این ها همدست شد،او صدایی را در برنامه‌اش گذاشت که همه می‌دانند همان فرد پیش من آمد وگفت دستیار سامره به من گفت ۵۰ میلیون تومان پول بده و دست خط داد که مدرک آن وجود دارد و نمایش دهید ،موارد دیگری هم بود که در مراجع قضایی در حال پیگیری است و به زودی خیلی‌ها رسوا می‌شوند.»

وشن در پایان گفت:«مقصر بهرام افشارزاده بود ،او با من قرارداد بسته بود اما آلزایمر گرفته بود و امضای خودش را زیر سوال برد ،او می گفت من قرارداد ندارم اما بعد که امضا و دستخط خودش را دید حرفی برای گفتن نداشت!سامره گفته بود افشارزاده مجوز داده بود اما او تکذیب می کند ،ضمن این که باشگاه استقلال سامره را تعلیق و بعد او را کنار گذاشت این به معنای خیلی از اتفاقات است.این که کمیته حقوقی استقلال این کارها را انجام داد معانی زیادی دارد.»