31-3

پرسپولیسی‌ها بدنسازی کردند/ هماهنگی برای پرواز به امارات انجام شد