به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان :مربی تیم باشگاه ملی حفاری اهواز گفت: گلف خوزستان سرشار از استعدادهای غنی بوده و از گذشته تاکنون همیشه حرف نخست را در کشور زده است.
گودرز مولایی با اشاره به اين که گلف خوزستان سابقه ديرينه اي در کشور دارد و شکل‌گيري ورزش گلف از اين استان بود، افزود: استان خوزستان از گذشته تا کنون امروز بازيکنان بسياري را به تيم ملي تقديم کرده و به نوعي مي توان گفت پايه و اساس ورزش گلف ايران در خوزستان شکل گرفته است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد بازيکنان تيم ملي را گلف بازان خوزستان تشکيل مي دهند که اين موضوع نشان مي‌دهد گلف اين استان در وضعيت خوبي به سر مي برد.البته فدراسیون گلف نیز نگاه ویژه ای می بایست به این استان داشته باشد.
مربی باشگاه ملی حفاری با اشاره به اين که ورزش گلف در سطح کشور به لحاظ مالي با کمبود مواجه است که بايد از بخش خصوصي کمک گرفت افزود: با توجه به ظرفيت هاي اقتصادي موجود در خوزستان لازم است که مسولان استان از پتانسيل هاي بخش خصوصي براي کمبود نواقص و تامين اعتبارات ورزش گلف استفاده کنند.