ورود: شنبه ۹۶/۶/۱۱ ساعت ۹ صبح خروج: عصر روز دوشنبه ۹۶/۶/۱۳
مکان: دزفول ، مجموعه ورزشی شهید مجدیان

بازیکنان دعوت شده :

محمدامین صادقی دزفول
محمد فرشادیان دزفول
یونس برنس دزفول
نیما رفیع دزفول
نوید طحان دزفول
محمد بغلانی دزفول
علیرضا صیدی اهواز
سیدعلی موسوی اهواز
محمدامین بیگدلی رامهرمز
ابوالفضل کهوایی رامهرمز
علی بهمئی رامهرمز
کامران چمن گرد بهبهان
شهنام ملکی شوشتر

مربی: ساسان فرشادیان – دزفول
کمک مربی: قاسم ساکی – اهواز
سرپرست: امیر عالی نژادیان- خرمشهر