جان باختن فاطیما رضایی در زلزله سرپل ذهاب

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: آخرین سکوی قهرمانی فاطیما رضایی دارنده مدال نقره نونهالان مسابقات قهرمانی کشور سبک خواچوان که جان خود را در زلزله سرپل از دست داد.