به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان:
«مهرزاد اسفندیاری» مربی تیم ملی، مدرس و عضو کمیته مربیان فدراسیون کشتی ایران با برگزاری کارگاهی ۲ روزه با حضور بیش از ۵۰ کشتی گیر خردسال آبادانی و مربیان فعال، به آموزش فنون نوین کشتی فرنگی پرداخت. این کارگاه عصر جمعه ۱۰ آذرماه در خانه کشتی آبادان پایان یافت .

کشتی

کشتی


کشتی

کشتی


کشتی

کشتی


کشتی

کشتی


کشتی

کشتی