مهدی کوکبی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری ایپنا واحد فارس با بیان این مطلب اظهار داشت: اداره کل ورزش و جوانان استان فارس با نگاه مثبت به این موضوع و در راستای رضایت ارباب رجوع در پاسخگویی به موارد و شکایات مطرح شده توانسته در کمترین زمان ممکن به آنان پاسخ دهد و برابر نظر سنجی صورت گرفته افراد مراجعه کننده به این واحد رضایت خود را اعلام کرده اند.

وی افزود: در همین راستا در جلسه ای که با حضور نمایندگان سایر ادارات و دستگاههای اجرایی استان در محل سازمان بازرسی کل استان فارس برگزار شد، دو دستگاه اجرایی استان به عنوان ادارات برتر معرفی شدند که اداره کل ورزش و جوانان فارس یکی از این ادارات بود و موفق شد در موضوع ارتقاء برنامه های نظارت الکترونیک و تسهیل و تسریع در بررسی و پاسخگویی به شکایات و اعلامات در بین ادارات استان عنوان برتر را کسب کند.

مسوول بازرسی و پاسخگویی به شکایات اداره کل ورزش و جوانان استان فارس خاطرنشان کرد: در این جلسه کارشناس واحد بازرسی به عنوان نماینده اداره کل ورزش و جوانان استان حضور داشت که از سوی رییس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل فارس لوح سپاس دریافت کرد و تقدیر شد.