اردوان قاسمی با حکم رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، سرپرست جدید هیات خوزستان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: با حکم ناصر پور علی فر رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی اردوان قاسمی بعنوان سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام خوزستان منصوب گردید پیش از این علی رفیع‌زاده ریاست هیات بدنسازی و پرورش اندام خوزستان را برعهده داشت و این تغییر در حالی صورت گرفت که اوایل سال گذشته رفیع‌زاده با برگزاری مجمع انتخاب رییس هیات خوزستان برای چهار سال به عنوان رییس این هیات انتخاب شده بود.