به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: هفته سوم لیگ دسته یک آقایان پنجشنبه ۱۶ آذر و جمعه ۱۷ آذر ماه برگزار می شود که برنامه کامل آن به شرح زیر است:

گروه الف
ايرانیان تهران – اسلام آباد (پنجشنبه ۱۶ آذر ماه ساعت ۱۷)
پدافند قرچک ورامین – آلومینیوم اراک (پنجشنبه ۱۶ آذر ماه ساعت ۱۶)

گروه ب
نجف آباد – پیشگامان يزد (پنجشنبه ۱۶ آذر ماه ساعت ۱۶)
پرواز اصفهان – شهرکرد (پنجشنبه ۱۶ آذر ماه ساعت ۱۶)

گروه ج
پارسه ماهشهر – فرازبام خائیز دهدشت (پنجشنبه ۱۶ آذر ماه ساعت ۱۶)
قصر نشاط بهبهان – شوشتر ( جمعه ۱۷ آذر ماه ساعت ۱۶)

گروه د
ايل باصری مرودشت – بوشهر (پنجشنبه ۱۶ آذر ماه ساعت ۱۶)
میناب – ستارگان دشتستان ( جمعه ۱۷ آذر ماه ساعت ۱۶)