اسماعیل حسینی منجزی در گفت و گو با خبرنگار ایپنا واحد خوزستان :در حاشیه بیست و چهارمین جشنواره ملی زیبایی کشوری اسب اصیل عرب-خالص ایرانی اظهار کرد:امروز (چهارشنبه) اولین روز از برگزاری جشنواره مسابقات زیبایی کشوری اسب عرب-خالص ایرانی در شهرستان شوشتر است، این مسابقات از امروز به مدت سه روز برگزار خواهد شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شوشتر افزود: این دوره با حضور داوران بین المللی از کشورهای بلژیک، لهستان و سوریه در سطح مسابقات آسیایی و زیر نظر مستقیم ایکاهو در حال برگزاری است.
حسینی منجزی ادامه داد: هدف از برگزاری این دوره از مسابقات ضمن قدردانی از کسانی که در بخش اسب اصیل فعالیت می کنند، ارتقاء سطح نژاد خالص ایرانی و شناساندن بیشتر این رشته ورزشی مفرح و زیبا به مردم است.
روز اول از بیست و چهارمین جشنواره ملی زیبایی کشوری اسب اصیل عرب -خالص ایرانی در شهرستان شوشتر با حضور استاندار خوزستان و هیات همراه وی برگزار شد.