برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ هندبال آقایان در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۷ آذرماه در شهرستان امیدیه برگزار می گردد.

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: دوره مربیگری درجه ۳ هندبال آقایان در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۷ آذرماه در استان خوزستان، شهرستان امیدیه برگزار می گردد.

دوره مربیگری درجه ۳ هندبال آقایان
تاریخ: ۱۳ لغایت ۱۷ آذر ماه
مکان: شهرستان امیدیه
تلفن تماس جهت ثبت نام:

آقای مهدی بابلی ۰۹۱۶۳۷۲۱۳۹۹
آقای جمال خرازی ۰۹۳۶۱۵۷۷۲۳۱

هندبال آقایان

هندبال آقایان


خبرگزار: زهرا نجفی