دومین دوره مسابقات سوارکاری استقامت به میزبانی اهواز برگزار شد.

 

به گزارش خبرنگار ایپنا واحد خوزستان، در دومین دوره مسابقات سوارکاری استقامت، سردار هشمت حسن زاده از اهواز با مادیان رقابیه سردار، مهدی کلید دار از شوش با اسب نهروان و حسین فیصلی زاده اهواز با مادیان مشکی در ردهء ۸۰ کیلومتر سرعت آزاد مقام اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین سینا احمدی از شوشتر در رده ۸۰ کیلومتر سرعت محدود، محمد حسن خیاطی پور از ماهشهر با مادیان رز، هادی مانگری با اسب کمال حایط شوش، حمزه فرضی هویزه با اسب باسکل و محمد بنیان هویزه با اسب آریا در رده ۶۰ کیلومتر، امیر محمد برزگر اهواز با اسب غرور و ماجد ناصری از ماهشهر با لوگان احسان در رده ۴۰ کیلومتر موفق به گذراندن مسیر شدند.

در این مسابقات فردین مرادی ، مهدی خنجر زاده وامین فیصلی زاده به ترتیب ناظر فنی، سر داور و سر کلانتری را برعهده داشتند.

مسابقات سوارکاری استقامت ۲۸ مهرماه جاری برگزار گردید.

انتهای پیام/۹۶۰۲