فستیوال زیر ۱۳ سال بندرامام خمینی با حضور تیم های فجر، دریانوردان، و جم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: فستیوال زیر ۱۳ سال بندرامام خمینی در روز شنبه مورخ ۲۰ آبان ماه با حضور تیم های فجر، دریانوردان و جم وبمنظور کشف استعدادهای برتر شهر برگزار گردید.