به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: رقابت های پسران اولین دوره مسابقات بین المللی شنا جام گرامیداشت سرداران شهید آذربایجان، از ۷ آذر ماه به مدت ۳ روز با حضور ۸ تیم داخلی و ۶ تیم از کشورهای جمهوری آذربایجان ، جمهوری ارمنستان، سوریه، عراق، ترکیه و گرجستان در استخر آبادگران تبریز برگزار می شود.
سهم خوزستان از مسابقات بین المللی تبریز فقط دو شناگر که از بین ۵ استان جنوبي با رکورد گیری انتخاب شدند.
شناگر ۱۳ ساله علی حمیدی از نفت امیدیه و رضا قنواتی از راه آهن اهواز ۱۲ ساله، شاگردان محسن ابدالی لركي وحميد قدسي نژاد، دراين دوره از مسابقات شركت خواهند كرد.