به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان : میرزایی، مسئول برگزاری مسابقات مینی والیبال استان خوزستان اظهار کرد : این دوره از مسابقات در دو گروه هشت تیمی به صورت دوره ای برگزار شد که استقبال خوبی در رده سنی ۸۳ سال نیز صورت گرفت .
وی افزود : هیات استان خوزستان با همکاری کمیته استعدادیابی در نظر دارد مسابقات والیبال در رده سنی ۸۴ و ۸۵ سال در ماه های آتی را نیز برگزار نماید.
میرزایی ادامه داد: خوشبختانه همه تیم های حاضر در این مسابقات مستعد هستند.
وی در پایان گفت: هدف گذاری این مسابقات بر اساس سازماندهی به تیم نوجوانان استان خوزستان در سال آینده جهت شرکت در مسابقات نوجوانان کشوری است.