به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: فدراسیون سوارکاری کشور با همکاری هیئت سوارکاری استان خوزستان کلاس داوری درجه۳ سواری استقامت را در تاریخ های ۷لغایت ۹ آذرماه ۱۳۹۶ در شهر اهواز برگزار می نماید.

مدرس کلاس: سرکار خانم شیرین سالارتاش_داور بین المللی ۳ ستاره

ساعت برگزاری کلاس در طی ۳ روز: ۹صبح الی ۶ بعد از ظهر

مبلغ ثبت نام: ۳میلیون ریال معادل سیصد هزار تومان

نحوه ثبت نام: از طریق مراجعه به وب سایت فدراسیون سوارکاری کشور