مدیرکل ورزش وجوانان استان خوزستان ورزش خوزستان به اندازه …بیست سال گذشته خود کار کرده است

افشین حیدری در گفت و گو با خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان اظهار
کرد: خوشبختانه تامین اعتبار پروژه نیمه تمام ساختمان فنی-مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان که سالها بلاتکلیف بوده با حمایت مجموعه سازمان مدیریت و استاندار محترم انجام شد.
وی افزود: برای اعتبارات تزریق شده به ورزش استان، از تمامی نمایندگان استان خوزستان تشکر می کنم و امیدوارم این اعتبارات به سرانجام خوبی نیز برسد و موجب تغییر و توسعه زیرساخت های ورزش استان شود.
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان خوزستان ادامه داد : مجموعه معلولین که دوازده سال پیش، کلید خورده بود،،اکنون در حال تکمیل است و تا پایان سال جاری نیز به اتمام خواهد رسید.
وی گفت: این مدت، ورزش استان خوزستان به اندازه بیست سال گذشته خود کار کرده است.
حیدری تصریح کرد: سرانه ورزشی استان خوزستان، با توجه به بالا بودن گردش اقتصادی در آن، عادلانه نیست.ما برای تمام نقاط استان خوزستان برنامه داریم و یکی از مهم ترین اهداف ما علاوه بر تجهیز و تقویت تیم ها و هیات های ورزشی، افزایش فضاهای ورزشی استان است .