به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان :
سردار داود آذرنوش،
رئیس سازمان ورزشکاران بسیج کشور در گفت و گو با خبرنگار ایپنا واحد خوزستان در حاشیه بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس به همراه معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان کشور، اظهار کرد: حضور در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس برای همه ما باعث افتخار است.
وی افزود: شجاعت، مهم ترین ویژگی رزمنده های ما بود، کسانی که با رشادت های خود، باعث شدند امروز بتوانیم به راحتی در چنین مناطقی قدم بزنیم.

سردار آذرنوش گفت: مردم ما ثابت کردند زمانی که بر آرمان های خود ثابت قدم باشند به همه چیز خواهند رسید، ما هشت سال ایستادیم و پیروز شدیم.
وی ادامه داد: حضور جوانان در چنین مناطقی، تجربه ای متفاوت، خاص و بدون شک، تاثیرگذار برای آنها است..
رئیس سازمان بسیج ورزش کشور گفت:ورزشکاران و همه جوانان دیگر باید همیشه به گونه ای عمل کنند که رهرو شهدا باشند.