به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان : بادرخواست و پیگیری ولی پور مسول اداره ورزش و جوانان و همکاری فلاحی رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر مبنی بر برگزاری چند همایش پیاده روی تا آخر سال بمنظور ایجاد شور و نشاط بیشتر درجامعه و همگانی کردن ورزش جلسه کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهرمورخ ۹۶/۰۹/۱۱برگزارشد.

دراین جلسه که اعضای شورای اسلامی شهر،عالی پور معاونت بخشداری،ولی پور مسول ورزش و جوانان،فاطمی مسول فرهنگ و ارشاد اسلامی،فتاحی مسول روابط عمومی شهرداری حضور داشتند درخصوص دستور کار اول جلسه (برگزاری همایش پیاده روی)با همکاری همه ارگانهای دولتی بحث و تبادل نظر گردید و با برگزاری چند همایش پیاده روی تا آخر سال ۹۶(آذرماه،بهمن ماه واسفندماه موافقت شد و همچنین بمنظور همگانی کردن بیشتر ورزش و تاکید بر ورزش صبحگاهی مقرر گردید شهرداری محترم بندرامام خمینی ره نسبت به مجهز کردن پارکهای عمومی درسطح شهر به سیستم صوتی و نصب تجهیزات بیشتر ورزشی اقدام کند…