به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان : در گفت و گو با دبیر کمیته راگبی استان خوزستان جناب آقای امید شایان نژاد بیان کرده در راستای توسعه باید از استعدادهای پایه استان به کمک مدیرکل اداره ورزش وجوانان استان خوزستان جناب آقای مهندس افشین حیدری که ایشان همیشه وهمه جا حامی ورزش و پیشرفت استان بوده و میباشندوهمچنین اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان خوزستان که جایگاه ویژه برای استارت اموزش ورزش المپیکی راگبی در تیم های پایه ، دارا میباشند تا این ورزش المپیکی در استان خوزستان به جایگاه بالاتری برسد.

خاطرنشان باید کرد که روسای جدید کمیته راگبی استان خوزستان درسطح شهرستان ها برای اولین بار موفق به برگزاری کارگاه های مختلف آموزش راگبی شدند تاجایی که کارگاه هایی درشهرستان های ابادان،شوشتر،دزفول،مسجدسلیمان،لالی تشکیل شد، که با حضور تیم آقایان ‌،بانوان شهرستان های مذکور ایجاد گردید. این رشته راگبی درسطح استان برای اولین بار صورت گرفته ونظر به اینکه قبل از ریاست جدید راگبی فقط در اهواز انجام میشد وبا آمدن آقای سروش کجباف به سمت رئیس کمیته راگبی خوزستان این ورزش جانی تازه به خود گرفت و در بیشتر شهرستانها تیم هایی در چند رده سنی راه اندازی کردند و در حال اموزش دادن تیم ها میباشند،
کارگاه های آموزشی تشکیل شده شهرستان های مذکور درطول ۶ماه گذشته صورت گرفته است که این درنوع خود بی سابقه بوده است.

لازم به ذکر میباشد که آقای سروش کجباف بدون گرفتن هیچگونه وجهی،
خود جوش و با علاقه زیادی که به این ورزش دارن مشغول به آموزش میباشند
آقای سروش کجباف از ملی پوشان راگبی کشور و دبیرکل انجمن راگبی دانشجویان کشور میباشند.
در آخر تشکر میکنم از همکاری خوب آقای علی بهمن دبیر هیات انجمنهای ورزشی استان خوزستان که همیشه و طی این چندماه بی وقفه در کنار تیم بودند و برای پیشرفت این ورزش زحمتهای بسیار کشیدن
و همچنین آقای ابراهیم حسینی منجزی مشاور کمیته راگبی استان خوزستان که همیشه بهترین راهها رو برای این ورزش در نظر داشتن و بیان میکنند

امیدشایان نژاد