الناز رمضانپور ستاره ملی پوش با ثمره رساندن ۸ گل در دیدار تیم های تاسیسات دریایی و شهید چمران لارستان درخشید.

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان : الناز رمضانپور ستاره ملی پوش تاسیسات با ثمر رساندن ۸ گل در دیدار تیم های تاسیسات دریایی و شهید چمران لارستان درخشید تا بعد از ۲۱ ماه شهید چمران طمع شکست را بچشد و تاسیسات نیز جای خود را در صدرجدول رده بندی مستحکم تر کند.

الناز رمضانپور همسر رحیم مومنی زاده ستاره ملی پوش سنگ آهن بافق یزد میباشد