قهرمانی دیگر از جامعه ووشو از میان ما رفت.

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان : احسان کشتمند قهرمان ووشو وعضو تیم‌ منتخب استان کرمانشاه بهمراه خانواده جان خود را در زلزله از دست داد.