دیدار اعضای هیأت فوتبال لارستان با شهردار و رییس شورای شهر

دیدار اعضای هیأت فوتبال لارستان با شهردار و رییس شورای شهر