رقابت های ووشو قهرمانی جهان ۲۰۱۷ طی روزهای ۱۸ تا ۲۱ آبان ماه به میزبانی کشور چین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: رقابت های ووشو قهرمانی جهان ۲۰۱۷ طی روزهای ۱۸ تا ۲۱ آبان ماه به میزبانی کشور چین برگزار شد که در نهایت زهرا روحی بانوی شانزده ساله ماهشهری به نشان برنز رسید.