سوابق ورزشی سرکار خانم خدیجه باجی به شرح زیر است …

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان : خدیجه باجی هستم از شهرستان سوسنگرد که در سال ۸۲ تا ۸۴ بعنوان عضو تیم ملی ودر سال ۸۴ عازم مسابقات هندوستان که مقام ۴ اولین اعزام کبدی برای ایران گرفتیم ودر سال ۸۵ تابه الان بعنوان داوربین المللی در خدمت فدراسیون نائل شدم در برهه زمان در سال ۹۰بعنوان داور برتر به دوره بین المللی که در کشور هندوستان از طرف ایران عازم شدم وتوانستم به بهترین وجه این دوره را پاس کنم وناگفته نماند که بنده چندین بار مربی تیم سوسنگرد را بعهده گرفتم وچندین بار بعنوان مربی خوزستان عازم مسابقات کشوری وبا مقامهای دو بارمقام دوم وسه بار سوم ودر سال ۹۵ بدستور ریئس فدراسیون جمهوری اسلامی جناب آقاب مقصودلو بعنوان مربی عراق به این کشور عازم شدم و ۵ بار بعنوان مربی به کشور عراق رفتم اما درداوری از سال ۸۵ تاکنون بعنوان داور بین المللی در مسابقات کشوری ودو بار که مسابقات آسیایی به میزبانی ایران گرفتند بنده در این مسابقات حاضر بودم وبعنوان سر داور به شکر خداوند متعال توانستم صوت فینال مسابقه را بزنم ودر این دوره از مسابقات آسیایی که به میزبانی گرگان قراره برگزار شود بنده رو دعوت کردن که ان شاءالله
به نمایندگی از داوران خوزستانی بتوانم به نحو احسن وشایسته خودم را نشان بدهم

خدیجه باجی

خدیجه باجی