سوابق ورزشی قاسم منصوری به شرح زیر است:

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: قاسم منصوری هستم یکسال پس از تاسیس کمیته ورزشی کبدی از سال ۷۶ بعنوان بازیکن وارد این رشته ،این رشته در استان خوزستان به همت حاج محمد منصوری تاسیس گردید از سال ۸۷ تا کنون در کسوت داوری در تورنمت های داخلی و بین المللی بعنوان داور مسابقات به قضاوت پرداخته ام و هم اکنون بعنوان مدرس رسمی این رشته با برگزاری چندین دوره داخلی ملی و بین المللی و دو دوره خارجی ارتقا داوری اسیایی در کنار بزرگان این رشته محمد سرور دبیرکل کنفدراسیون اسیا و جناب اقای مقصودلو نائب رئیس کنفدراسیون اسیا و سوتار مربی هندی تیم ملی ایران به همکاری پرداخته ام. و در حال حاضر بعنوان یکی از اعضا خدمتگزار کبدی خوزستان در کسوت ریاست کمیته داوران استان و رئیس کمیته داوران منطقه ۲ کشور در حال فعالیت می باشم .امیدورام درکنار بزرگان کبدی داوری کشور از استان خوزستان اقای مسعود عساکره و خانم خدیجه باجی در مسابقات اتی اسیایی ۲۰۱۷ گرگان که از تاریخ ۱ الی ۶ آذر ماه در استان گلستان برگزار می گردد قضاوت های خوبی را به نمایش بگذاریم.