به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان : تیم تیراندازی شرکت پخش و پالایش نفت آبادان با درخشش در مسابقات تیراندازی شرکت های پالایشی نفت ایران که به میزبانی اصفهان برگزار شده بود، توانست با اقتدار قهرمانی را از آن خود نماید. در این دور از مسابقات چهار تیم آبادان، اصفهان، کرمانشاه و اراک با هم به رقابت پرداختند. تیم تیراندازی شرکت پخش و پالایش نفت آبادان در رشته تفنگ مهدی خائیز، علی بابائیان و محمد محتشم نژاد همچنین در رشته تپانچه احمد سیاهپوش، وحید زحمتکشان و محمد فرحمند را در اختیار داشت. نتایج در بخش انفرادی در رشته تفنگ علی محمدی از اصفهان اول، سعید باقری از کرمانشاه و مهدی خائیز از آبادان به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب نموده و در رشته تپانچه مسعود گیاهچین از اصفهان، علی عبدی و سید امین رزاقی از کرمانشاه به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب نمودند. شایان ذکر است که جهانگیر محمدی و علی اصغر نجاتیان مربیگری و سرپرستی تیم تیراندازی شرکت پخش و پالایش نفت آبادان را به عهده داشتند.