مراسم پیاده روی اربعین حسینی ورزشکاران به مقصد یادمان شهدای شلمچه، روز پنجشنبه، ۱۸ آبان ماه، ساعت ۸ صبح، در میدان مقاومت خرمشهر برگزار می شود. .

به گزارش خبرگزاری ایپنا: مراسم پیاده روی اربعین حسینی ورزشکاران به مقصد یادمان شهدای شلمچه، با حضور عاشقان حسینی و ورزشکاران عزیز استان خوزستان، روز پنجشنبه، ۱۸ آبان ماه، ساعت ۸ صبح، در میدان مقاومت خرمشهر برگزار می شود. .

مراسم پیاده روی اربعین حسینی به مقصد یادمان شهدای شلمچه
🗓پنجشنبه:۱۸ آبانماه
🕗ساعت: ۸ صبح
🔹محل تجمع ورزشکاران: میدان مقاومت خرمشهر

خبرگزار: ز. نجفی