در مسابقات انتخابی فرات برترباشگاههای سوکیوکوشین کاراته بندرامام خمینی ره ، نفرات برتر انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: مسابقات انتخابی نفرات برترباشگاههای سوکیوکوشین کاراته بندرامام خمینی ره جهت اعزام به مسابقات بین المللی اهواز که در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد در مورخه ۹۶/۸/۱۹ در سالن رزمی اداره ورزش وجوانان با حضور ۸۰ بازیکن در ۵رده سنی برگزارگردید و درپایان به نفرات مقام آور حکم قهرمانی تقدیم گردید..

خبرگزار: زهرا نجفی