به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: اين دوره از رقابتها به میزبانی شهرستان اهواز با حضور بیش از ۳۰۰كاراته كا در قالب ١٥ تيم از شهرستان هاي اهواز، آبادان، انديمشك،انديكا، اروند كنار، باغملك، بندر امام خميني، حميديه، دشت آزادگان، شادگان، شوش، مسجد سليمان، ماهشهر، لالي و كارون روزهاي پنجشنبه و جمعه نهم و دهم آذرماه ٩٦ برگزار شد.