به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: هفته اول مسابقات كورس اسبدواني پاييزه استان خوزستان در تاريخ ٣ اذرماه بميزباني شهرستان دشت ازادگان برگزار ميگردد.

تاریخ: ۹۶/۰۹/۰۳

مکان: شهرستان دشت ازادگان