که برگزاری این مرحله از مسابقات در ساعت ۸ صبح شروع گردید و تا ساعت ۷:۳۰ شب به پایان رسید.
هدف از این مسابقات محک ورزشکاران سانداکار استان و انتخاب شش نماینده برای تیم ملی کشورمان بوده است.
که در دوازده وزن مختلف برگزار گردید و نفرات برتر هر وزن :

پریا افلاکی(امیدیه) – فاطمه رشیدیان (ایذه) – تارا کردی(ایذه) – عسل عطایی (امیدیه) – آنام سایه (خرمشهر) – فاطمه سرلک(رامشیر) – فاطمه حسن پور(ایذه) – دنیا بهمنی(ایذه) – نگار حسینی (شوش) – کوثر روایند (شوش) – نرگس ممبینی(اهواز) – مهشید عمیثان(بندرامام)

نتایج تیمی جوانان به شرح زیر است:
تیم ایذه:اول
تیم امیدیه:دوم
تیم چمران:سوم

و نتایج تیمی نوجوان به ترتیب ایذه،امیدیه و شوش می باشند .