به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: اولین دوره مسابقات تیراندازی “جام شهید اسکندر قاسمی” شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ویژه کارکنان مدیریت تدارکات و امور کالا روز دوشنبه ۱۳ آذر ماه در سالن تیراندازی نفت واقع در شهرک نفت، مجتمع فرهنگی ورزشی امام رضا (ع) برگزار شد.
شایان ذکر است فاطمه حسونی به عنوان سر داور، معصومه دشت بزرگی، یاسمین سبحانی و صدیقه بیت سیاح، داور و همچنین مسلم احمدی برگزار کننده و مسئول سالن این مسابقه بودند.
در پایان نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند.
در رشته تفنگ بادی آقایان:
مقام اول : حسین نژاد جلالی
مقام دوم : عبدالحسین امیری
مقام سوم : اصغر بهرامی
مقام چهارم : محمد رضایی
مقام پنجم : حمید زادی

در رشته تفنگ بادی بانوان:
مقام اول : زهرا میرزایی
مقام دوم : فردوس مرادی
مقام سوم : سارا علیپور
مقام چهارم : زهره کریمی
مقام پنجم : سکینه محمدی