به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: هفته دوم لیگ دسته یک باشگاههای کشور جمعه ۱۰ آذر با ۵ دیدار دنبال شد که نتایج زیر بدست آمد .
در روز نخست هفته دوم پنجشنبه ۹ آذر ۳ دیدار برگزار شد .

اسلام آباد ۲۵- رعد پدافند قرچک ورامين۲۲

فرازبام خائيز دهدشت ۲۲- قصر نشاط بهبهان۲۵

شوشتر ۲۱- پارسه ماهشهر۳۰

بوشهر ۱۷- ميناب ۲۴

ستارگان دشتستان۲۶ – ايل باصری مرودشت۲۵

نتایج روز نخست:
نجف آباد ۲۴ – شهرکرد ۱۸

آلومینیوم اراک ۲۶ – ایرانیان تهران ۲۹

پیشگامان یزد ۳۰ – پرواز اصفهان ۲۳