مسابقات هندبال نونهالان پسر منطقه جنوب کشور با شرکت ۹ تیم از ۲۹ آبان ماه در شهرستان جهرم در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: مسابقات نونهالان پسر منطقه جنوب کشور با شرکت ۹ تيم خمينی شهر، فولاد سپاهان ، ساوه، شهرداری کرمان، آکادمی هندبال کرمان، فراز بام دهدشت، پيشتازان بهبهان، جهرم، خارک از تاريخ ۲۹ آبان ماه در شهرستان جهرم استان فارس آغاز شده است که نتایج روز اول و دوم آن به شرح زیر است:

خمینی شهر۳۴- ساوه ۳۱
فرازبام دهدشت ۲۹- آکادمی کرمان ۲۷
سپاهان ۲۸ – جهرم ۲۲
بهبهان۳۱ – شهرداری کرمان۲۹
پیشتازان بهبهان۱۹- سپاهان اصفهان۱۶
شهرداری خمینی شهر۲۵- فرازبام دهدشت ۱۹
شهرداری کرمان ۲۰- موبایل رئوف جهرم۲۰
هیات هندبال ساوه ۳۱ – آکادمی کرمان ۳۰