به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: هفته نهم لیگ برتر بسکتبال این هفته در روز دوشنبه ۲۲ آبان به شرح ذیل برگزار می گردد:

نفت آبادان_دانشگاه آزاد تهران

یس آل گرگان – شهرداری گرگان

مهرام تهران – پتروشیمی بندر امام

نیرو زمینی تهران -شهرداری تبریز

استراحت = پدافند رعد خوزستان

بسکتبال

بسکتبال

خبرگزار: هدی پارسی