به گزارش خبرگزاری ایپنا واحد خوزستان: رضا روحی اصفهانی و فردین اسکندری دو مدال طلا و برنز در بازی هوگو کسب کردند.

تورنمنت جوانان و بزرگسالان کشور عمان در حالی به کار خود پایان داد که رضا روحی اصفهانی و فردین اسکندری دو هوگوپوش خوزستانی توانستند دو مدال ارزشمند طلا و برنز ایندوره از مسابقات را کسب کنند.
هوگوپوشان مرد خوزستانی روز گذشته به روی شیهاپجانگ به مصاف رقبا رفتند و توانستند دو مدال ارزنده را به ارمغان آوردند. رضا روحی اصفهانی با غلبه به حریفان مدال طلای مسابقات را به گردن آویخت و فردین اسکندری به برنز این دوره از رقابتها بسنده کرد