کاظم ناصر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری ایپنا واحد فارس با بیان اینکه پس از سال ها یک کشتی گیر از فارس به اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان دعوت شده است، اظهار داشت: این اردو از پنجم آذرماه در خانه کشتی شماره یک مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد و تا پانزدهم ماه جاری ادامه دارد.

وی افزود: محمدعلی بچه سقا، پس از کسب مدال نقره در رقابت های کشتی آزاد قهرمانی گروه “ب” بزرگسالان کشور نظر مربیان تیم ملی را به خود جلب کرد و به اردوی تیم ملی دعوت شد.

سرپرست هیأت کشتی شیراز خاطرنشان کرد: محمدطلایی به عنوان سرمربی در اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران حضور دارد و علی بیات نیز سرپرست کشتی گیران حاضر در این اردو است.