کمک ورزشکاران دارابی به زلزله زدگان کرمانشاه

کمک ورزشکاران دارابی به زلزله زدگان کرمانشاه