رسانه‌های روسی از اخراج الکساندر گربنشیکوف توسط والری گولوبف، فرماندار ناحیه روستوف روسیه خبر دادند. گربنشیکوف که از سال ۲۰۱۴ میلادی به عنوان معاون فرماندار و رئیس باشگاه روستوف فعالیت می‌کرد دو روز قبل از سمت دولتی خود اخراج شد و حکم ریاست او در این باشگاه نیز نامعتبر شد.
بنا بر اعلام رسانه‌های ورزشی روسیه رئیس تیم آزمون و عزت‌اللهی به خاطر عدم همکاری با قربان بردیف، نایب رئیس و مربی روستوف و سرپیچی از  دستورهای فرماندار ابتدا از سمت معاون فرماندار اخراج و پس از آن از سمت ریاست این باشگاه کنار گذاشته شد.