17-10

روایت تلخ فردوسی‌پور از هجوم سلفی بگیرها در وداع با پورحیدری!