به گزارش خبرگزاری ایپنا، اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک روز شنبه، ۶ آذر ماه طبق روال گذشته دور یکدیگر جمع خواهند شد تا درباره مسائل مختلف به بحث و گفت‌وگو بپردازند.

یکی از مسائل مهمی که در این جلسه قرار است درباره تصمیم‌گیری و اعلام شد، موضوع انتخاب سرپرست خزانه‌داری است. در جلسه قبلی هیئت اجرایی مقرر شد که در نهایت تا دو هفته آینده سرپرست خزانه‌داری کمیته مشخص و معرفی شود.

حالا موعد عمل به این وعده فرا رسیده و باید منتظر بمانیم تا ببینیم تکلیف این پست مهم مشخص خواهد شد یا نه.

به گزارش خبرگزاری ایپنا، محمد علی شجاعی روز ۶ آبان ۹۴ و پس از نزدیک به دو سال کار همزمان به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی و به عنوان خزانه‌دار کمیته ملی المپیک از سمت خزانه‌داری کمیته ملی المپیک استعفا کرد. شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک نیز روز اول اسفند خبر پذیرفته شدن استعفای شجاعی را اعلام کرد.

از آن زمان به بعد مسائل مالی همچنان با امضاف شجاعی انجام شد و در واقع مسئول جدید خزانه‌داری معرفی نشد که این مسئله نیز انتقادات زیادی را به دنبال داشت.