کاوه رضایی چند روزی است که در تمرینات استقلالحضور نمی یابد و این موضوع انتقاد سرمربی و مدیران باشگاه استقلال را در پی داشته است.
گفته می شود رضایی به خاطر عدم دریافت مطالبات خود، در تمرینات حضور نمی یابد و تا زمانی که پولش را نگیرد، با تیم تمرین نمی کند.
حسن زمانی عضو هیات مدیره باشگاه استقلال گفت: رابط و مدیربرنامه کاوه رضایی بیشترین مشکل را ایجاد کرده است. ما هم به باشگاه گفتیم این رابط حق ورود به باشگاه را ندارد. اصلا این رابط را به رسمیت نمی شناسیم و خود کاوه رضایی شخصا برای مذاکره با مدیرعامل، باید به باشگاه برود.