خبرگزاری ایپنا –
آیین نامه شرایط احراز وچگونگی انتخاب ریس فدراسیون های ورزشی در تاریخ چهاردهم شهریور ماه سال ۹۶ به تصویب شورای معاونین وزارت ورزش وجوانان می رسد وبا امضا وزیر جهت اجرا به کلیه فداراسیون های ورزشی ابلاغ می گردد ودر آن ذکر می گرددکلیه آیین نامه های مغایر با آن از اعتبار ساقط می گردد .
بندسوم از ماده نه این آیین نامه صراحتا عنوان می کند در صورت نامزدی اعضا مجمع درانتخابات اعضا مذکور در صورت دارا بودن سایر شرایط بدون حق رای در انتخابات شرکت خواهند نمود .
اما متاسفانه شاهد این بودیم که درانتخابات فدراسیون بدنسازی وپرورش اندام که درتاریخ ۱۴ بهمن ماه درکمیته ملی المپیک برگزار گردید ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون در اقدامی عجیب به خود رای داد که با همین رای از رفتن انتخابات به دور دوم جلوگیری شود و وی به صورت غیرقانونی برای چهار سال دیگر بر کرسی ریاست فدراسیون پرورش اندام بنشیند .