به گزارش خبرگزاری ایپنا روز سوم مسابقات بين المللي اسکواش حرفه اي مردان جهان با انجام ۴ بازي در خانه اسکواش اروميه و راهيابي اسکواش بازان ايران ، عراق و پاکستان به مرحله نيمه نهايي به پايان رسيد.

 

نتايج بازي هاي مرحله يك چهارم نهايي – جمعه ۱۲ آبان

عليرضا شاملي از ايران ۱ – سجاد زارعيان از ايران ۳

محمدرضا ضيا كاشاني از ايران ۰ – محمد فرمان حسن از عراق ۳

رسول السلطاني از عراق ۳ –  احمد الكريم از عراق ۰

سهيل شاملي۱  – عادل مقبول از پاكستان ۳

 

برنامه بازي هاي امروز

مرحله نيمه نهايي – شنبه ۱۳ آبان – ساعت ۱۷

سجاد زارعيان – محمد فرمان حسن از عراق

رسول السلطاني از عراق – عادل مقبول از پاكستان