به گزارش خبرگزاری ایپنا کشور نیجریه برای اولین بار سه زن را به بازی‌های المپیک زمستانی می‌فرستد. این سه زن که در آمریکا اقامت دارند، در پنج مسابقه انتخابی موفق شده‌اند و به المپیک راه یافتند.

پیش از این نیجریه هیچ تیم‌ ‌ملی و فدراسیون برای ورزش بابسله نداشته است.

در سال ۱۹۸۴ نیز یک سنگالی به نام لامین گوای برای اولین بار به عنوان یک آفریقایی سیاه پوست در مسابقات اسکی المپیک شرکت کرد.

در سال ۲۰۰۲ ایساک مینولی اولین کامرونی بود که فدراسیون اسکی کامرون را تشکیل داد و در بازی‌های المپیک حضور یافت.

آدیگون، یکی از سه ورزشکار بابسله نیجریه که در نظر دارد در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ شرکت کند در این باره می‌گوید: هیچ چیز بیشتر از این باعث افتخار من نمی‌شود که فرصتی فراهم کنم تا کشورم نیجریه در بازی‌های المپیک زمستانی حضور یابد.